Úvod
Myslivost
Psí kamarád
Na toulkách
Objektivem
Ptáci-druhy
Savci-druhy
Encyklopedie
Lovečtí psi
Moderní zbraně
Historické zbraně
Památky
Kuchařka
Abeceda
Zvyky a pověry
Příroda ve verších
Vaše příspěvky
Odkazy
 
PŘÍRODA VE VERŠÍCH

ZELENÉ JEHLIČÍ
MÉ PÍSNĚ
TŘI BŘÍZY
MLADÝ LES
LÉTO
HÁJOVNA V ZIMĚ
MEZI STRÁNĚMI
HÁJ SETMĚL
VŘES
POHLED ZPĚT

Josef Soukal:
ZELENÉ JEHLIČÍ

Vše, co mne v létě tolik těšilo,
již v neprospěch se vlastní změnilo,
jen vy jste beze změny, lesy!
Jsou pole holá, zvolna zpustl sad,
kde hřálo slunko, nyní fičí chlad,
a mlha na větve se věsí.

Jen tebe, zelené ty jehličí,
nic nenadálého tu nezničí,
ty přečkáš všecky roční změny!
Ať mlha tebe zrána zakrývá,
neb slunce za poledne zahřívá,
tvá zeleň nepozbude ceny.

Za dlouhé zimy, v čase mrazivém,
ty jedině mne plníš obdivem
a činíš les mi vždycky milý.
Buď pozdraveno nyní v jeseni,
žes jediné, co se tu nemění,
a nade mnou se s láskou chýlí.