Úvod
Myslivost
Psí kamarád
Na toulkách
Objektivem
Ptáci-druhy
Savci-druhy
Encyklopedie
Lovečtí psi
Moderní zbraně
Historické zbraně
Památky
Kuchařka
Abeceda
Zvyky a pověry
Příroda ve verších
Vaše příspěvky
Odkazy
 

ZVÍŘATA V LIDOVÉM PODÁNÍ A POVĚRÁCH

(B. Moravec: "HÁJ" - ústřední časopis pro lesníky, myslivce, lovce a přátele přírody r.1921 a 1922)
* ÚVOD * NETOPÝR * JEŽEK
* KRTEK * ZAJÍC * KOČKA
* PES * LIŠKA * VLK
* KUNA * JEZEVEC * DOBYTEK
* JELEN * SOVA * ŽLUNA
* DATEL * KUKAČKA * VLAŠTOVKA
* LELEK * STŘÍZLÍK * KRÁLÍČEK
* BĚLOŘIT * ČERVENKA * SKŘIVAN
* CHOCHOLOUŠ * STRNAD * STEHLÍK
* BRKOSLAV * VRÁNA * SOJKA
* STRAKA * SLEPICE * ČEJKA
* VOLAVKA * ČÁP * KACHNA
* HUSA * ŽÁBA * JEŠTĚRKA
* HAD * MRAVENCI * ZÁVĚR

Úvodem
V poslední době jeví se zřetelnější snaha za poznáním lidu, vyučování realiím na škole obecné shrnuto v jednotný předmět, ve vyučování vlastivědě. Pojednání toto má týž účel, totiž přispěti k poznání našeho lidu, pokud se týče jeho duševních vztahů k naší zvířeně. Člověk ve všem závislý na přírodě, věnoval jí vždy bedlivou pozornost, tvořil si o ní určité představy a čeho nedovedl vysvětliti přirozeným způsobem, vysvětloval si silami nadpřirozenými. Bylo tomu tak za všech věků a u všech národů. Vzpomeňme jen uctívání zvířat u národů pohanských, ptakopravectví starých Římanů a t.d.
V článku tomto snažil jsem se snésti, pokud možno, nejvíce poznatků našeho lidu, co o našich zvířatech ví a věděl, jak soudí o jejich životních úkonech a pod. V novější době ovšem škola mnohý zastaralý náhled opravila, pověry zapudila, přece však mnoho se dosud mezi lidem udrželo, a co vymizelo, zasluhuje přece zaznamenání, poněvadž se v tom obrazí duševní život našeho lidu.


- zpět na začátek -