Úvod
Myslivost
Psí kamarád
Na toulkách
Objektivem
Ptáci-druhy
Savci-druhy
Encyklopedie
Lovečtí psi
Moderní zbraně
Historické zbraně
Památky
Kuchařka
Abeceda
Zvyky a pověry
Příroda ve verších
Vaše příspěvky
Odkazy
 

DIANA - ARTEMIS SV.EUSTACH SV.HUBERT PAMÁTKY

SVATÝ HUBERT (podle různých pramenů)


Jádrem svatohubertské legendy je taktéž zjevení posvátného jelena, tentokráte nemírnému a neukázněnému lovci. Namísto trestu zde nastupuje milosrdenství ke kajícímu hříšníkovi. Je to převedení pověsti o divém lovci do roucha křesťanských legend. Místo citování hubertské legendy jen krátce něco o pravděpodobně historické osobnosti známé pod jménem svatého Huberta.
Připouští se, že Hubert (v pramenech nazývaný Hubertus, Hugibert, Huckert) se narodil roku 656 jako syn Bernarda vévody z Akvitánie. Jako šlechtic se jistě oddával bouřlivému životu včetně lovu, tehdejší oblíbené kratochvíli. Byla to doba, kdy křesťanství bylo na vítězném postupu. Hubert se zřekl světského života a přiklonil se k církvi. Ovšem legenda o zjevení posvátného jelena se začala tradovat až v 15. století. Pověst o Hubertově zbožnosti se záhy rozšířila, posléze byl jmenován biskupem v Lutychu. Zemřel údajně v roce 727. Přenesení jeho ostatků do opatství Andain v Adrenách se odehrálo 3.listopadu 744 a od té doby zasvětila církev tento den sv. Hubertovi.
Jako patron lovců začal být uctíván v Belgii, poté v Holandsku a v Německu. K nám byl zaveden jeho kult koncem 17.století opět německou šlechtou, zvláště pak Františkem Antonínem hrabětem Sporckem, a postupně zatlačil do pozadí kult sv. Eustacha.

Lesní brána

Socha sv. Huberta, Lesní brána u Škrdlovic

Nedaleko obce Škrdlovice
v okrese Žďár nad Sázavou
se nachází brána, na jejímž
jednom zděném sloupu je
umístěna kamenná postava
klečícího sv. Huberta,
na druhém pak
svatohubertského jelena.
sv.Hubertsvatohubertský jelen


Kaple sv. Huberta
u loveckého zámečku Dřevíč (okr. Rakovník)
kaple sv.Huberta

sv.Hubert

Při silnici Nižbor - Lány
se nachází barokní, obdélníkový,
jednopatrový zámeček
s mansadrovou střechou. Pochází
z první poloviny 18.století.
Novobarokní kaple byla
postavena r.1899


morový sloup sochy světců

Socha sv. Huberta, morový sloup v Chlumíně (okr. Mělník)
Uprostřed návsi v Chlumíně stojí poměrně veliký morový sloup,
který nechala zřídit Vévodkyně Toskánská. Stavitel Jan Purš sloup ve tvaru
trojbokého jehlanu postavil v roce 1728, autor sochařské výzdoby není znám.
Mezi sochami světců (sv. Václav, Ludmila, Jan Nepomucký, Josef, Jan Bromejský,
Máří Magdalena, Anna, Jáchym a p.Maria
) je i postava sv. Huberta.kaple sv.Huberta

Kaple sv. Huberta
socha sv.Huberta

Novogotická kaple, která se nachází v nádherném prostředí přírodního parku
Lednicko-valtického areálu, byla postavena v r.1855 stavitelem J.Popelackem.
Slohově patří do období romantické přestavby lednického zámku.
Trojboká, třemi hrotitými arkádami otevřená stavba z pískovcových kvádrů
je zaklenuta síťovou klenbou nesoucí trojbokou přílbu s křížem. Uprostřed kaple
stojí oltář se sochou sv. Huberta na vysokém architektonickém podstavci.kaple sv.Huberta

Kaple sv. Huberta
v Karlově Studánce
(okr. Bruntál)
Pochází z 30.let 19. století
a tvoří s budovami divadelního
a lázeňského pavolónu
hodnotnou skupinu charakteristických
budov lázeňského klasicismu.

V kapli jsou barokní olejomalby z r.1758,
oltářní obraz sv. Huberta a obraz
sv. Eustacha vlevo od oltáře.Socha sv. Huberta
na hradě Roštejn
(okres Jihlava)
plastika sv.Huberta
Pozoruhodná, 65cm
vysoká plastika, která je
součástí sbírek hradu,
je umístěna ve vstupním sále.

hrad Roštejnsvatohubertský výjev
Svatohubertský výjev,
Dům U jelena, Vimperk (okr. Prachatice)


Barokní kaple
sv. Huberta
Mstišov (okr. Teplice)
byla postavena r.1707
K. Laglerem.
Ve štítové stěně
a štítovém nádstavci
jsou výklenky
se soudobými
sochami sv. Huberta
a Jana Nepomuckého.
socha sv.Huberta
barokní kapleSochy a plastika sv. Huberta - světce v loveckém oděvu.

socha sv.Huberta

Konopiště
Stará myslivna

plastika sv.Huberta

zámek
Třeboň

socha sv.Huberta

Konopiště
myslivna Želetinkasvatohubertský výjevzámeček Svatý Hubert

Lovecký zámeček Svatý Hubert - založen počátkem 18.stoletídům U jelena
Sousoší sv.Huberta

Ve výklenku domu U jelena v Praze
je umístěno sousoší klečícího
sv.Huberta s jelenem, pocházející
ze šedesátých let 18.století.

sousoší sv.Huberta


kaple sv.Hubertasv.Hubert
Kaple sv.Huberta na zámku Konopiště (okr.Benešov)
Hlavní deskový oltář, pseudogotický, ze 16.století, tyrolská práce
z Innsbrucku, nese řezby sv.Huberta , Panny Marie s Ježíškem a sv.Jiří.


Raně barokní kaple
sv.Huberta,
obec Starý Ples
u Josefova-Jaroměře
(okr.Náchod)
Byla postavena z popudu
Fr.Antonína hraběte Sporcka
v r.1690,současně s loveckým
zámečkem, který však zanikl.
Ve vstupním průčelí kaple
jsou výklenky s novodobými
sochami světců.

socha světce
kaple sv.Huberta


lovecký zámeček

Kaple sv.Huberta
u loveckého zámečku Tyrolský dům v Rukávečské oboře (okr.Písek).
Lovecký zámeček byl zbudovám roku 1814 Schwarzenbergy.
Je to stylově dřevěné alpské stavení v tyrolském slohu
s vyřezávanými štíty a pavlačí; také kaple je dřevěná.

kaple sv.Huberta


brána obory Kněžičky

Socha sv.Huberta, brána obory Kněžičky, okr.Nymburk
Na boční vstupní bráně obory v Kněžičkách u Chlumce nad Cidlinou
je na jednom zděném sloupu kamenná postava
klečícího sv.Huberta, na druhém pak
svatohubertského jelena. Obora byla založena v roce 1840.

sv.Hubert
svatohubertský jelen


kostel sv.Bartoloměje
socha sv.Huberta

V obci Lovčice
u Chlumce nad Cidlinou
okr.Hradec Králové) u kostela
sv.Bartoloměje z roku 1714
je umístěn pomník se sochami
klečícího sv.Huberta a jelena.

kostel sv.Václava
oltář

Soška sv.Huberta,
kostel sv.Václava,
Dolní Krupá (okr.Mladá Boleslav).

Kostel je staršího založení,
přestavován barokně;
na vedlejším oltáři
soška - dřevořezba
sv.Huberta.

dřevořezba sv.Hubertakostel sv.Linharta rokokový oltář

Kostel sv.Linharta,
Cítov (okr.Mělník)
Kostel původně románský,
z druhého desetiletí 13.století,
barokně přestavován.
V boční kapli je rokokový oltář
s reliéfem sv.Huberta.

reliéf sv.Huberta


pomníček sv.Huberta sv.Hubert

U jihočeského města Třeboň, v polesí Barbora u obce Majdalena
se nachází pomníček sv.Huberta.památník U sv.Huberta

V Poněšické oboře nedaleko
Hluboké nad Vltavou
(okr.České Budějovice)
se nachází památník
U sv.Huberta.

Památník ve formě
obelisku je zbudován
ze čtyř kamenných kvádrů.
Nahoře je ukončen
kapličkovým výklenkem
se soškou klečícího
sv.Huberta.
Proti postavě
klečícího sv.Huberta
je na stěně výklenku
plastický výjev jelena.
Řada památek nemovitých i movitých spojených se jménem sv. Huberta zanikla, ať již zubem času nebo lidskou či osudovou nepřízní, vymizelo i pojmenování některých lokalit.

*****

- zpět na začátek -