Úvod
Myslivost
Psí kamarád
Na toulkách
Objektivem
Ptáci-druhy
Savci-druhy
Encyklopedie
Lovečtí psi
Moderní zbraně
Historické zbraně
Památky
Kuchařka
Abeceda
Zvyky a pověry
Příroda ve verších
Vaše příspěvky
Odkazy
 
Ptáci - druhy
Výběr zvěře pernaté, která trvale žije, sezónně se vyskytuje anebo se jen občas objevuje v českých honitbách
TŘÍDA
ŘÁD
ČELEĎ
LATINSKY
DRUH
Ptáci
Potápky
Potápkovití
Podiceps sristatus
Roháč
Ptáci
Veslonozí
Kormoránovití
Phalacrocorax carbo
Kormorán velký
Ptáci
Brodiví
Volavkovití
Ardea cinerea
Volavka popelavá
Ptáci
Vrubozobí
Kachnovití
Anser anser
Husa velká
Ptáci
Vrubozobí
Kachnovití
Anser albifrons
Husa běločelá
Ptáci
Vrubozobí
Kachnovití
Anser erythropus
Husa malá
Ptáci
Vrubozobí
Kachnovití
Anser fabalis
Husa polní
Ptáci
Vrubozobí
Kachnovití
Branta bernicla
Berneška tmavá
Ptáci
Vrubozobí
Kachnovití
Branta leucopsis
Berneška bělolící
Ptáci
Vrubozobí
Kachnovití
Branta ruficollis
Berneška rudokrká
Ptáci
Vrubozobí
Kachnovití
Branta canadensis
Berneška velká
Ptáci
Vrubozobí
Kachnovití
Anas platyrhynchos
Kachna divoká
Ptáci
Vrubozobí
Kachnovití
Anas strepera
Kopřivka obecná
Ptáci
Vrubozobí
Kachnovití
Anas penepole
Hvízdák eurasijský
Ptáci
Vrubozobí
Kachnovití
Anas acuta
Ostralka štíhlá
Ptáci
Vrubozobí
Kachnovití
Anas querquedula
Čírka modrá
Ptáci
Vrubozobí
Kachnovití
Anas crecca
Čírka obecná
Ptáci
Vrubozobí
Kachnovití
Anas clypeata
Lžičák pestrý
Ptáci
Vrubozobí
Kachnovití
Netta rufina
Zrzohlávka rudozobá
Ptáci
Vrubozobí
Kachnovití
Aythya ferina
Polák velký
Ptáci
Vrubozobí
Kachnovití
Aythya nyroca
Polák malý
Ptáci
Vrubozobí
Kachnovití
Aythya fuligula
Chocholačka
Ptáci
Vrubozobí
Kachnovití
Bucephala clangula
Hohol severní
Ptáci
Vrubozobí
Kachnovití
Melanitta nigra
Turpan černý
Ptáci
Vrubozobí
Kachnovití
Melanitta fusca
Turpan hnědý
Ptáci
Vrubozobí
Kachnovití
Mergus serrator
Morčák prostřední
Ptáci
Vrubozobí
Kachnovití
Mergus merganser
Morčák velký
Ptáci
Vrubozobí
Kachnovití
Mergus albellus
Morčák bílý
Ptáci
Dravci
Krahujcovití
Accipiter nisus
Krahujec obecný
Ptáci
Dravci
Krahujcovití
Accipiter gentilis
Jestřáb lesní
Ptáci
Dravci
Krahujcovití
Buteo buteo
Káně lesní
Ptáci
Dravci
Krahujcovití
Buteo lagopus
Káně rousná
Ptáci
Dravci
Krahujcovití
Aquila chrysaetos
Orel skalní
Ptáci
Dravci
Krahujcovití
Aquila heliaca
Orel královský
Ptáci
Dravci
Krahujcovití
Aquila rapax
Orel stepní
Ptáci
Dravci
Krahujcovití
Aquila clanga
Orel volavý
Ptáci
Dravci
Krahujcovití
Aquila pomarina
Orel křiklavý
Ptáci
Dravci
Krahujcovití
Circus pygargus
Moták lužní
Ptáci
Dravci
Krahujcovití
Circus cyaneus
Pilich
Ptáci
Dravci
Krahujcovití
Circus aeruginosus
Pochop
Ptáci
Dravci
Krahujcovití
Falco vespertinus
Poštolka rudonohá
Ptáci
Dravci
Krahujcovití
Falco tinnunculus
Poštolka obecná
Ptáci
Dravci
Orlovcovití
Pandion haliaetus
Orlovec říční
Ptáci
Hrabaví
Bažantovití
Tetrao urogallus
Tetřev hlušec
Ptáci
Hrabaví
Bažantovití
Lyrurus tetrix
Tetřívek obecný
Ptáci
Hrabaví
Bažantovití
Tetrastes bonasia
Jeřábek lesní
Ptáci
Hrabaví
Bažantovití
Alectoris graeca
Orebice horská
Ptáci
Hrabaví
Bažantovití
Alectoris rufa
Orebice rudá
Ptáci
Hrabaví
Bažantovití
Perdix perdix
Koroptev polní
Ptáci
Hrabaví
Bažantovití
Phasianus colchicus
Bažant obecný
Ptáci
Hrabaví
Bažantovití
Syrmaticus reevesii
Bažant královský
Ptáci
Hrabaví
Bažantovití
Chrysolophus pictus
Bažant zlatý
Ptáci
Hrabaví
Bažantovití
Chrysolophus amherstiae
Bažant diamantový
Ptáci
Hrabaví
Bažantovití
Gennaeus nycthemerus
Bažant stříbrný
Ptáci
Hrabaví
Bažantovití
Meleagris gallopavo
Krocan divoký
Ptáci
Krátkokřídlí
Chřástalovití
Fulica atra
Lyska černá
Ptáci
Krátkokřídlí
Dropovití
Otis tarda
Drop velký
Ptáci
Krátkokřídlí
Slukovití
Scolopax rusticola
Sluka lesní
Ptáci
Krátkokřídlí
Slukovití
Gallinago gallinago
Bekasina otavní
Ptáci
Dlouhokřídlí
Rackovití
Larus ridibundus
Racek chechtavý
Ptáci
Měkkozobí
Holubovití
Columba palumbus
Holub hřivnáč
Ptáci
Měkkozobí
Holubovití
Columba oenas
Holub doupňák
Ptáci
Měkkozobí
Holubovití
Streptopelia turtur
Hrdlička divoká
Ptáci
Měkkozobí
Holubovití
Streptopelia decaocto
Hrdlička zahradní
Ptáci
Sovy
Puštíkovití
Tyto alba
Sova pálená
Ptáci
Sovy
Puštíkovití
Strix aluco
Puštík obecný
Ptáci
Sovy
Puštíkovití
Strix uralensis
Puštík bělavý
Ptáci
Sovy
Puštíkovití
Athene noctua
Sýček obecný
Ptáci
Sovy
Puštíkovití
Aegolius funereus
Sýc rousný
Ptáci
Sovy
Puštíkovití
Nyctea scandiaca
Sovice sněžní
Ptáci
Sovy
Puštíkovití
Surnia uluha
Sovice krahujová
Ptáci
Sovy
Puštíkovití
Glaucidium passerinum
Kulíšek nejmenší
Ptáci
Sovy
Puštíkovití
Bubo bubo
Výr velký
Ptáci
Sovy
Puštíkovití
Otus scops
Výreček malý
Ptáci
Sovy
Puštíkovití
Asio otus
Kalous ušatý
Ptáci
Sovy
Puštíkovití
Asio flammeus
Pustovka
Ptáci
Pěvci
Drozdovití
Turdus pilaris
Kvíčala
Ptáci
Pěvci
Krkavcovití
Corvus corone
Vrána obecná
Ptáci
Pěvci
Krkavcovití
Corvus frugilegus
Havran polní
Ptáci
Pěvci
Krkavcovití
Corvus monedula
Kavka obecná
Ptáci
Pěvci
Krkavcovití
Pica pica
Straka obecná
Ptáci
Pěvci
Krkavcovití
Garrulus glandarius
Sojka obecná
***
***
***
***
***

- zpět na začátek -