Úvod
Myslivost
Psí kamarád
Na toulkách
Objektivem
Ptáci-druhy
Savci-druhy
Encyklopedie
Lovečtí psi
Moderní zbraně
Historické zbraně
Památky
Kuchařka
Abeceda
Zvyky a pověry
Příroda ve verších
Vaše příspěvky
Odkazy
<< Zpět na příspěvky
Z myslivosti r.1981
Josef Kula


Šťastný návrat
Členy mysliveckého sdružení byla při obchůzce honitbou obeznána čerstvá stopa lišky vedoucí do nory. Při obeznání ostatních nor jsme zjistili, že liška je uvnitř. Po vpuštění jezevčíka do nory jsme se v tichosti rozestavili kolem a s brokovnicemi v rukou jsme netrpělivě očekávali vyjetí lišky. Uplynula půlhodina, hodina, ale stále nic.
Po dobu asi pěti hodin se jezevčík hlasitě ozýval. Bylo nám jasné, že tu není něco v pořádku. Přes usilovné volání majitele se nám žádným způsobem nepodařilo dostat jezevčíka z nory ven. Večer před odchodem jsme pečlivě uhrabali sníh před norou, abychom příští den poznali, co se u nory přihodilo.
Druhý den ráno jsme se opět sešli, abychom zachránili jezevčíka. Po cestě do lesa nikdo z nás mnoho řečí nenadělal. Když jsme došli k noře, pečlivě jsme sledovali její okolí. Uhazený sníh zůstal nedotčen. Majitel zavolal na svého jezevčíka a ten se začal opět v noře ozývat. Ihned jsme zpočali s výkopem. Již při prvním zaboření krumpáče do země jsme poznali, že to nebude snadné. Půda byla zmrzlá a spleť kořenů nám působila značné problémy. Po několika hodinovém kopání se nám jezevčík přestal ozývat. Při této akci jsme strávili skoro celý den. Přes veškeré úsilí všech se nám výkop na záchranu jezevčíka nezdařil. Vyčerpáni a hlavně zklamáni jsme se pomalu smiřovali s jeho osudem. Ani třetí den nebyl u nory žádný pohyb. Až čtvrtý den ráno se byl jeden z nás u nory opět podívat a zjistil, že z nory vyšel jezevec. Liška nám musela některou z jiných nor nepozorovaně uniknout.
Osmnáctý den po této akci pracovali poblíž nory dva lesní zaměstnanci. Asi v 9 hodin ráno volá jeden z nich, že se k němu plíží nějaký pes. Hned ho napadlo, o jakého psa jde. Pohled na jezevčíka byl žalostný. Na hřbetě měl rozdrásanou srst, která již byla z větší části zhnisalá. Je neuvěřitelné, že jezevčík vydržel v noře po jezevcově zazdění tolik dnů. Lesní zaměstnanci se jezevčíka ujali a po ukončení práce v lese ho předal majiteli.
Jezevčíkovi byla věnována velká péče, takže dnes je opět v plné síle a kráse.


- zpět na začátek -