Úvod
Myslivost
Psí kamarád
Na toulkách
Objektivem
Ptáci-druhy
Savci-druhy
Encyklopedie
Lovečtí psi
Moderní zbraně
Historické zbraně
Památky
Kuchařka
Abeceda
Zvyky a pověry
Příroda ve verších
Vaše příspěvky
Odkazy
<< Zpět na příspěvky
MYSLIVECKÁ ENCYKLOPEDIE 2004
Tato elektronická publikace nabízí neobvyklé množství informací o myslivosti, přírodě a hospodaření se zvěří. Při sestavování obsahu vycházeli odborníci v jednotlivých oborech z požadavků kladených na zájemce o získání myslivecké kvalifikace všech odborných úrovní a stanovených platnými právními předpisy. Vydavatel tohoto kolektivního díla předkládá odborné i laické veřejnosti pravidelně aktualizovanou pomůcku obsahující maximum dostupných informací sloužících nejen ke vzdělávání myslivců, ale též všem zájemcům o přírodu. Elektronická forma poskytuje prostor pro doplňování a aktualizaci údajů, neboť úroveň poznání v myslivosti se neustále zvyšuje a zároveň dochází k přehodnocování funkce myslivosti ve společnosti.
P o s k y t u j e
elektronické nakladatelství GRAND holding, Husova 95/115, 370 05 České Budějovice
tel.: 387 312 281
e-mail: grand@grand-software.cz
www.grand-software.cz


- zpět na začátek -