Úvod
Myslivost
Psí kamarád
Na toulkách
Objektivem
Ptáci-druhy
Savci-druhy
Encyklopedie
Lovečtí psi
Moderní zbraně
Historické zbraně
Památky
Kuchařka
Abeceda
Zvyky a pověry
Příroda ve verších
Vaše příspěvky
Odkazy
 

Máte chuť vyzkoušet si své znalosti z myslivosti?

Zde jsou dva malé testíky, každý s dvaceti otázkami. Za dobře zodpovězenou otázku získáváte 5 bodů - maximální počet bodů v každém testu je 100.
Přeji hodně zdaru!!!

Test č.1                                                                 >>Test č.2  >>Test č.3

1. Již dlouhá léta v myslivecké legislativě platí, že minimální výměra honitby pro chov zvěře je
a) 500 ha
b) 300 ha

2. Včelojed lesní, který u nás hnízdí relativně skrytě a v nepříliš vysokém počtu,
a) patří mezi ptáky tažné
b) nepatří mezi ptáky tažné

3. Memorial Rudolfa Kristla je všestranná soutěž loveckých psů se zadáním titulu CACIB
a) ohařů
b) jezevčíků

4. Na který den připadá svátek sv. Huberta - světce, který žil na přelomu 7. a 8. století a stal se všeobecně uznávaným patronem lovců?
a) 3. listopadu
b) 11. listopadu

5. Perlička kropenatá - NUMIDA MELEAGRIS - je původní zvěří
a) Austrálie
b) Afriky

6. SYNGAMÓZA - nebezpečné onemocnění vyvolávané SROSTLICÍ TRVALOU, která se v larválním stádiu vyvíjí v plicích a v dospělosti cizopasí v průdušnici, je u lovné zvěře rozšířená především
a) u černé zvěře
b) u bažantů a koroptví

7. K lovecké výzbroji náleží
a) lovecká zbraň
b) vábničky

8. Dosled je hledání postřelené zvěře
a) spárkaté
b) drobné

9. Žlučový váček má
a) zvěř parohatá
b) zvěř černá a dutorohá

10. Slovenský kopov patří do skupiny plemen psů
a) honiči
b) slídiči

11. První známý myslivecký spolek LOVECKÉ BRATRSTVO V HOSÍNĚ U HLUBOKÉ byl založen
a) v roce 1699
b) v roce 1735

12. Divoký králík je převážně noční zvíře, nežije samotářsky, ale mnohdy ve velmi početných koloniích. Mláďata
a) se rodí holá a slepá
b) po narození vidí a jsou osrstěná

13. Černá zvěř má v úplném chrupu
a) 44 zubů
b) 38 zubů

14. Mufloní zvěř má na hlavě rohy, nazývané toulce, které
a) neshazují a neustále jim dorůstají
b) jsou produktem kůže a shazují je

15. Československá myslivecká jednota (ČSMJ) byla založena v roce
a) 1926
b) 1923

16. Autorem knihy Myslivecké pověry a čáry za starých časů v Čechách vydané v roce 1889 je
a) H. F. Flemming
b) Dr. Čeněk Zíbrt

17. Dravci vysokého letu vynikají zejména schopností prudkých přímých útoků z velkých výšek. Patří k nim
a) jestřáb lesní a krahujec obecný
b) sokol lovecký, sokol stěhovavý, raroh velký, ostříž velký, poštolka obecná

18. Trofejí z černé zvěře, hlavně kňourů, jsou horní a dolní špičáky, nazývané kly, myslivecky zbraně, které neustále dorůstají. Dolní kly nazýváme
a) klektáky
b) páráky

19. Sluky patří do řádu bahňáků. Nejhojnější je sluka lesní, která
a) JE zařazována mezi zvěř
b) NENÍ zařazována mezi zvěř

20. Onemocnění - TRICHINELÓZA (SVALOVČITOST) - působí svalovec stočený, který parazituje
a) u zajíců
b) u černé zvěře

 
 


Více než 80 bodů:

Vaše znalosti jsou chvályhodné. Dosáhl jste nejlepšího výsledku. Gratuluji!
ZPĚT NA TEST
SPRÁVNÉ ODPOVĚDI
  Otázka č.1
a
      Otázka č.11 a
   
  Otázka č.2
a
      Otázka č.12 a
   
  Otázka č.3
   
b   Otázka č.13 a
   
  Otázka č.4
a
      Otázka č.14 a
   
  Otázka č.5
   
b   Otázka č.15    
b
  Otázka č.6
   
b   Otázka č.16    
b
  Otázka č.7
a
      Otázka č.17    
b
  Otázka č.8
a
      Otázka č.18    
b
  Otázka č.9
   
b   Otázka č.19 a
   
  Otázka č.10
a
      Otázka č.20    
b
- zpět na úvodní stránku -
 


Počet bodů od 50 do 80 :

Vaše znalosti jsou průměrné - i to se cení.
ZPĚT NA TEST
SPRÁVNÉ ODPOVĚDI
  Otázka č.1
a
      Otázka č.11 a
   
  Otázka č.2
a
      Otázka č.12 a
   
  Otázka č.3
   
b   Otázka č.13 a
   
  Otázka č.4
a
      Otázka č.14 a
   
  Otázka č.5
   
b   Otázka č.15    
b
  Otázka č.6
   
b   Otázka č.16    
b
  Otázka č.7
a
      Otázka č.17    
b
  Otázka č.8
a
      Otázka č.18    
b
  Otázka č.9
   
b   Otázka č.19 a
   
  Otázka č.10
a
      Otázka č.20    
b
- zpět na úvodní stránku -
 


Počet bodů do 50 :

Vaše znalosti jsou podprůměrné. Nechcete se o to pokusit znovu?
ZPĚT NA TEST
SPRÁVNÉ ODPOVĚDI
  Otázka č.1
a
      Otázka č.11 a
   
  Otázka č.2
a
      Otázka č.12 a
   
  Otázka č.3
   
b   Otázka č.13 a
   
  Otázka č.4
a
      Otázka č.14 a
   
  Otázka č.5
   
b   Otázka č.15    
b
  Otázka č.6
   
b   Otázka č.16    
b
  Otázka č.7
a
      Otázka č.17    
b
  Otázka č.8
a
      Otázka č.18    
b
  Otázka č.9
   
b   Otázka č.19 a
   
  Otázka č.10
a
      Otázka č.20    
b
- zpět na úvodní stránku -