Úvod
Myslivost
Psí kamarád
Na toulkách
Objektivem
Ptáci-druhy
Savci-druhy
Encyklopedie
Lovečtí psi
Moderní zbraně
Historické zbraně
Památky
Kuchařka
Abeceda
Zvyky a pověry
Příroda ve verších
Vaše příspěvky
Odkazy
 

Máte chuť vyzkoušet si své znalosti z myslivosti?

Zde je obrázkový test s dvaceti otázkami. Za dobře zodpovězenou otázku získáváte 5 bodů - maximální počet bodů v každém testu je 100.
Přeji hodně zdaru!!!                                                                 >>Test č.1  >>Test č.2

Test č.3

   
1. Lesní roh zvaný lesnice a lovecký růžek, lesnička nebo borlice - jsou lovecké hudební nástroje. V kterém roce se v Čechách poprvé tyto nástroje rozezvučely?

a) v roce 1681
b) v roce 1781

   
2. Sýc rousný - asi 25 cm velká sova. Samička klade v dubnu až květnu 4-6 bílých kulovitých vajíček

a) do dutiny stromu
b) do vlastního hnízda

   
3. Značení srnce po zásahu

a) rána na ledviny
b) rána na měkko

   
4. Polák velký patří k našim kachnám

a) potápivým
b) plovavým

   
5. ČESKÝ FOUSEK - hrubosrstý ohař, vyšlechtěn v I. polovině XX. století, je naše národní plemeno, uznané jako standard

a) roku 1952
b) roku 1963

   
6. Kvakoš noční - hnízdí na keřích a stromech, řidčeji v rákosinách. Snůšku tvoří 3-5

a) hnědobílých vajec
b) modrozelených vajec

   
7. Paroží desateráka

a) korunového
b) výsadcového

   
8. Krycí pírka koroptví

a) A-kohoutek, B-slepička
b) A-slepička, B-kohoutek

   
9. Na obrázku se nám v letní kožešině představuje

a) lasice hranostaj
b) lasice kolčava

   
10. Pravá zadní stopa patří

a) lišce
b) jezevci

   
11. Touto plastikou sv. Huberta - světce v loveckém oděvu se může pochlubit

a) zámek Třeboň
b) Konopiště

   
12. Řez hlavní ručnice

a) trojče
b) troják

   
13. Hrdlička divoká (Streptopelia turtur), kterou řadíme do čeledi holubovitých,

a) je přísně tažná
b) je stálá

   
14. Ondatra pižmová byla do Čech dovezena v roce 1905 na panství Colloredo - Mansfelda

a) ze Severní Ameriky
b) z Jižní Ameriky

   
15. Průběrným odstřelem se ze stavu mufloní zvěře odstraňuje zvěř nemocná a špatně vyvinutá; posuzuje se i vývin trofeje. U těchto toulců, věkové třídy II. se jedná o

a) nadějný chov
b) průběrný

   
16. Začátkem sdružování srnčí zvěře je rodinný svazek srny se srnčaty. Závislost mláďat na matce je nejsilnější při narození a udržuje se po dobu kojení, které trvá

a) do konce prosince
b) do dvanácti týdnů srnčete

   
17. Firma Sellier & Bellot, která vyrábí kvalitní lovecké a sportovní střelivo, byla založena v Praze na Žižkově v roce

a) 1870
b) 1825

   
18. K trvalému uctění památky Karla Podhajského, zakladatele ČSMJ a čs. plemenné knihy loveckých psů, je u nás každoročně pořádán Memoriál Karla Podhajského,

a) soutěž norníků všech plemen ČR
b) soutěž ohařů všech plemen ČR

   
19. Ervín hrabě Nostic nechal v roce 1904-1906 postavit u loveckého zámečku Favorit v okrese Sokolov kapli v novobarokním slohu

a) sv. Huberta
b) sv. Eustacha

   
20. Vrána obecná - šedivka, patří do čledi krkavcovitých, řádu

a) krátkokřídlých
b) pěvců   
 


Více než 80 bodů:

Vaše znalosti jsou chvályhodné. Dosáhl jste nejlepšího výsledku. Gratuluji!
ZPĚT NA TEST
SPRÁVNÉ ODPOVĚDI
  Otázka č.1
a
      Otázka č.11
a
   
  Otázka č.2
a
      Otázka č.12
a
   
  Otázka č.3
   
b
  Otázka č.13
a
   
  Otázka č.4
a
      Otázka č.14
a
   
  Otázka č.5
   
b
  Otázka č.15    
b
  Otázka č.6
   
b
  Otázka č.16
a
   
  Otázka č.7
   
b
  Otázka č.17    
b
  Otázka č.8
a
      Otázka č.18    
b
  Otázka č.9
a
      Otázka č.19
a
   
  Otázka č.10
   
b
  Otázka č.20    
b
- zpět na úvodní stránku -
 


Počet bodů od 50 do 80 :

Vaše znalosti jsou průměrné - i to se cení.
ZPĚT NA TEST
SPRÁVNÉ ODPOVĚDI
  Otázka č.1
a
      Otázka č.11
a
   
  Otázka č.2
a
      Otázka č.12
a
   
  Otázka č.3
   
b
  Otázka č.13
a
   
  Otázka č.4
a
      Otázka č.14
a
   
  Otázka č.5
   
b
  Otázka č.15    
b
  Otázka č.6
   
b
  Otázka č.16
a
   
  Otázka č.7
   
b
  Otázka č.17    
b
  Otázka č.8
a
      Otázka č.18    
b
  Otázka č.9
a
      Otázka č.19
a
   
  Otázka č.10
   
b
  Otázka č.20    
b
- zpět na úvodní stránku -
 


Počet bodů do 50 :

Vaše znalosti jsou podprůměrné. Nechcete se o to pokusit znovu?
ZPĚT NA TEST
SPRÁVNÉ ODPOVĚDI
  Otázka č.1
a
      Otázka č.11
a
   
  Otázka č.2
a
      Otázka č.12
a
   
  Otázka č.3
   
b
  Otázka č.13
a
   
  Otázka č.4
a
      Otázka č.14
a
   
  Otázka č.5
   
b
  Otázka č.15    
b
  Otázka č.6
   
b
  Otázka č.16
a
   
  Otázka č.7
   
b
  Otázka č.17    
b
  Otázka č.8
a
      Otázka č.18    
b
  Otázka č.9
a
      Otázka č.19
a
   
  Otázka č.10
   
b
  Otázka č.20    
b
- zpět na úvodní stránku -